HbA1C

HbA1C CİHAZI

HBA1C CİHAZI

Şimdiye kadar yapılan bir çok araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre, yüke bağlı  ve imminoassay gibi bazı metotlarda interferans olduğu halde, cihazlarımızda kullanılan    HPLC Boronat afinite metodunda, interferans olmadığı kesinleşmiştir.

Cihazlarımızdan alınan HbA1c sonuç raporlarında ortalama glikoz değerini de grafikle birlikte görebilmek mümkündür cihazlarımıza, sadece primer tüp numunesi yüklemek suretiyle analize başlanabilmektedir.

Hemoglobin türevlerinin(non glukoz maddelerin) varlığından etkilenmeden tam ve doğru sonuç alınabilmesi mümkündür. numunede olabilecek anormal hemoglobinlerin (özellikle HbE, HbS,HbC, HbA2, HbF vb. gibi.) varlığından da etkilenmeden tam ve doğru sonuçlar almak mümkündür